Gạch Mỹ Viên
Chúc mừng năm mới Dây chuyền QUNFENG số 02 thí nghiệm Chứng chỉ hợp quy sản phẩm gạch 4 lỗ Sản phẩm

Gạch trồng cỏ

  • Gạch trồng cỏ

Gạch trồng cỏ

Kích thước: 20x40x7 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  12 viên/m2

Kích thước: 20x40x7 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  12 viên/m2

Sản phẩm cùng loại