Gạch Mỹ Viên
Chúc mừng năm mới Dây chuyền QUNFENG số 02 thí nghiệm Chứng chỉ hợp quy sản phẩm gạch 4 lỗ Sản phẩm

Gạch con sâu

  • Gạch con sâu

Gạch con sâu

 

Kích thước: 225x112.5x60/80/100 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức: 39,5 viên/m2

 

Kích thước: 225x112.5x60/80/100 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức: 39,5 viên/m2

Sản phẩm cùng loại