Gạch Mỹ Viên
Chúc mừng năm mới Dây chuyền QUNFENG số 02 thí nghiệm Chứng chỉ hợp quy sản phẩm gạch 4 lỗ Sản phẩm

Gạch chữ nhật

  • Gạch chữ nhật

Gạch chữ nhật

Kích thước: 100x200x80 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  50 viên/m2

Kích thước: 100x200x80 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  50 viên/m2

Sản phẩm cùng loại