Gạch Mỹ Viên
Chúc mừng năm mới Dây chuyền QUNFENG số 02 thí nghiệm Chứng chỉ hợp quy sản phẩm gạch 4 lỗ Sản phẩm

Gạch bát giác

  • Gạch bát giác

Gạch bát giác

Kích thước: 200x200x60 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  25 viên/m2

Kích thước: 200x200x60 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  25 viên/m2

Sản phẩm cùng loại