Gạch Mỹ Viên
Chúc mừng năm mới Dây chuyền QUNFENG số 02 thí nghiệm Chứng chỉ hợp quy sản phẩm gạch 4 lỗ Sản phẩm

Gạch lá phong

  • Gạch lá phong

Gạch lá phong

Kích thước: 200x200x60 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  27 viên/m2

Kích thước: 200x200x60 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  27 viên/m2

Sản phẩm cùng loại