Gạch Mỹ Viên
Chúc mừng năm mới Dây chuyền QUNFENG số 02 thí nghiệm Chứng chỉ hợp quy sản phẩm gạch 4 lỗ Sản phẩm

Lắp đặt dây chuyền số hai 18/01/2017

Lắp đặt dây chuyền số 02 ngày 18/01/2017

 v